Zum Hauptinhalt springen

Sonografie, Abdomen

Zuletzt bearbeitet: Zuletzt revidiert:
Zuletzt revidiert von:


  • Jonas Klaus, Arzt, Freiburg im Breisgau
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Asbjørn Ødegård, overlege, røntgenavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim