Zum Hauptinhalt springen

Hautprobleme bei Auslandsreisen

Zuletzt bearbeitet: Zuletzt revidiert:
Zuletzt revidiert von:


  1. Sand C. Dermatologiske problemer under udlandsrejse. Ugeskr Læger 2005; 167: 4085-7. PubMed  
  2. Wilson ME. Skin lesions in the returning traveler. UpToDate, last updated Jun 19, 2017. UpToDate  
  3. Freedman DO, Weld LH, Kozarsky PE, et al. Spectrum of disease and relation to place of exposure among ill returned travelers. N Engl J Med 2006; 354:119. New England Journal of Medicine  
  4. Hochedez P, Caumes E. Common skin infections in travelers. J Travel Med 2008; Jul-Aug;15(4): 252-62. doi:10.1111/j.1708-8305.2008.00206.x DOI  
  5. Mussa D, Cao-Lormeau VM, Gubler DJ. Zika virus: Following the same path of dengue and chikungunya? Lancet 2015; 386:243. PubMed  
  6. Hochedez P, Canestri A, Guihot A, et al. Management of travelers with fever and exanthema, notably dengue and chikungunya infections. Am J Trop Med Hyg 2008; 78:710. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Stefan Bösner, Prof. Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative Medizin, Marburg (Review)
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka