Zum Hauptinhalt springen

Akute Diarrhö

Zuletzt bearbeitet: Zuletzt revidiert:
Zuletzt revidiert von:


  • Monika Lenz, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Neustadt am Rübenberge
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona (Medibas)
  • Hermod Petersen, professor og overlege i gastroenterologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Regionsykehuset i Trondheim
  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim