Zum Hauptinhalt springen

Akute Flankenschmerzen

Zuletzt bearbeitet: Zuletzt revidiert:
Zuletzt revidiert von:


  • Dietrich August, Dr. med., Arzt, Freiburg im Breisgau
  • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
  • Even Lærum, professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
  • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim