Zum Hauptinhalt springen

Blutungen während der Schwangerschaft

Zuletzt revidiert:
Zuletzt revidiert von:


  • Julia Trifyllis, Dr. med., Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Münster/W
  • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr med., Universitetet i Bergen. Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningshjälp, forskare vid Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo