Zum Hauptinhalt springen

Fetales Wachstum und Größenabweichung

Zuletzt aktualisiert:

Zuletzt überarbeitet:

Zuletzt überarbeitet von:  • Julia Trifyllis, Dr. med., Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Münster/W.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Anja Pinborg, afdelingslæge, dr.med., Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
  • Rikke Nue Møller, Vicechefjordemoder, Center for føtalmedicin og ultralyd
  • Peter Damm, klinisk professor, overlæge, dr.med., Obstetrisk klinik, Rigshospitalet
  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo